top of page
7.png

RSTS

MIMINA

Integrovaná kampaň, TV

CF009795.jpg
7.png
inzerce_175x1252.jpg

Vytvořit ucelený koncept, který by podpořil image a známost značky RSTS a upevnil její pozici mezi leadery mezi stavebními spořitelnami. Sekundárním cílem byly nové smlouvy o stavebním spoření.

Základním prvkem jsou miminka, demonstrujeme touhu dětí po stavebním spoření již od malička. Vkládáme jim do úst vtipné dialogy na téma SS a jeho výhody a přizpůsobujeme je danému nosiči v daném prostředí. Ústředním komunikačním kanálem byla televize formátu 30“ a 3 x 10“, podpořená celostátně bigboardy, CLV, printovou inzercí na regionální bázi, bannerovou a PPC reklamou, dropmailem, rádiem a guerillou.

Naprostá většina 97 % spontánních reakcí na kampaň byla emočně výrazná a pozitivní.

Během promotion jsme uzavřeli o 14 % více smluv než byl stanovený cíl.

BB mimina.jpg

KREATIVITA . ZKUŠENOST . SPOLEHLIVOST

Underline a. s.

Masarykovo nábřeží 1

Galerie Mánes
110 00 Praha 1

Kontaktujte nás.

Děkujeme za zprávu.

bottom of page