top of page
7.png
BALICEK_bb.jpg
logo-100.jpg

BALÍČEK

Integrovaná kampaň

7.png
monitor_2.png

Navrhnout koncept na získání nových zákazníků mimo stávající zásobovací území E.ON, core kampaně spočívá v informaci o produktové nabídce společnosti E.ON a zvýšení povědomí o značce E.ON mezi potenciálními zákazníky.

Potenciální noví zákazníci (20 – 30 % obyvatel­stva, většinou stávající zákazníci konkurence pro plyn i elektřinu).

BALICEK_auto_orez.png

Návrh konceptu jsme postavili na komplexnosti produktové nabídky, která obsahovala s minimálními náklady hned tři produkty - elektřinu, plyn a servis (který zatím nikdo z konkurence nenabízí). S produktovou nabídkou jsme pracovali jako s „Balíčkem“ a tomu jsme přizpůsobili i kreativu a message: „S Balíčkem od E.ON ušetříte balík.“ V integrované komuni­kační kampani jsme využili maximum médií. Jako např.: drop mail, rádio, handy média, tiskovou inzerci, vklady, BB, CLV, internetové bannery nebo hostess promo.

BALICEK_ambient2.jpg
BALICEK_DM_white-bckg.png
BALICEK_ambient1.jpg

KREATIVITA . ZKUŠENOST . SPOLEHLIVOST

Underline a. s.

Masarykovo nábřeží 1

Galerie Mánes
110 00 Praha 1

Kontaktujte nás.

Děkujeme za zprávu.

bottom of page